ምምሃር

ጀርመንኛ ምምሃር

© DVV

A1-Deutschkurs ኦንላይን

ጀርመንኛ ኣብ ደረጃ A1 ብነጻ ተመሃር፣ ዋላ ብዘይ ኢንተርነት ኣብ ሞባይልካ/ስማርትፎንካ። ሽዑ ሓደ መምህር ክሕግዘካ እዩ።

መእተዊ ጀርመንኛ – Sprachlern-App

ነጻ Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“ ናይ ቋንቋዊ ቅድመ-ኣበርክቶ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት የውፊ።

Ich will Deutsch lernen

ምስ ነጻ መርበብ ትምህርቲ „ich-will-deutsch-lernen.de“ ፈጺምኩም ብውልቂ ጀርመንኛ ኣብ ደረጃታት A1 ክሳብ B1 ክትላመዱን ክትመሃሩን ትኽእሉ።

© DVV
መማረፂ 1: ናይ ጀመርቲ ደረጃ

A1-Deutschkurs ኦንላይን

ጀርመንኛ ኣብ ደረጃ A1 ብነጻ ተመሃር፣ ዋላ ብዘይ ኢንተርነት ኣብ ሞባይልካ/ስማርትፎንካ። ሽዑ ሓደ መምህር ክሕግዘካ እዩ።

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
መማረፂ 2: ናይ ጀመርቲ ደረጃ

ንናይ ኩሉ መዓልቲ ኩነታት ናይ ቋንቋ ሓገዝ

እቲ ነፃ ``Einstieg Deutsch`` ናይ ቋንቋ ኣፕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ምግባር።

ቋንቋ ምምራፅ

ኣርእስቲ ምምራፅ

ሓረጋት ምምሃር

Ich will Deutsch lernen
መማረፂ 3: ADVANCED LEVEL

Ich will Deutsch lernen

እቲ ናይ ነፃ መምሀሪ ፖርታል ``ich-will-deutsch-lernen.de`` ናይ ጀርመንኛ ምምሃ ፕሮግራምን ናይ ደረጃ A1 ክሳብ B1 ዘሎ ምንቅስቓ መስትሕኻል።

ፕሮግራም

እቶም ምንቅስቓሳት ከም ናይ ቦርድ ፀዋታ እዮም ተዳልዮም። እቲ ዝተኣዘዘልኪ መምሀሪ መንገዲ ምኽታል ትኽእሊ ወይ ናይ ባዕልኺ ምንቅስቓስ ትመርፂ።

Websoap

ጀርመንኛ ምስ ካብ ግሪክ ዝመፁ ናይ Tsantidis፣ Turkish kiosk በዓል ዋና Emreን Ingaን ካብ Denmark ቤተ ሰብ ተመሃሪ።

ሓገዝ

እንተተጣቢቕኩም፣ ናይ ቲቶርያል ፊልምታት ኣብ ናይ እቲ መምሃሪ ሕድሕድ ፖርታል ሓገዝ የቕርቡ።