ምምሃር

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
ምምሃር

ጀርመንኛ ምምሃር

E-Learning (ኤለክትሮኒካዊ ምምሃር) ከምኡ'ውን ናይ Blended-Learning (ምስ ኤለክትሮኒካዊ ዝተወሃሃደ ምምሃር) ወፈያታት ንምምሃር ጀርመንኛ።

© Nola Bunke
ምምሃር

መሰረታዊ ትምህርቲ

E-Learning ከምኡ'ውን ወፈያታት Blended-Learning ኣብ ክፋላት ምጽሓፍን ምንባብን ምምራቕን ቍጠባዊ መሰረታዊ ትምህርትን።

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
ምምሃር

ተወሳኺ

ተወሰኽቲ ወፈያታትን ተግባራትን ኣብ ዓውዲ ምምሃር ጀርመንኛን መሰረታዊ ትምህርትን።