ሕጋዊ ሓበሬታ

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
Obere Wilhelmstr. 32
53225 Bonn
+49 228 97569-0
info(at)dvv-vhs.de

ቤት-ፍርዲ Bonn
ቁጽሪ መዝገብ ማሕበር 3120
መርገጽ ቤትፍርዲ Bonn
ናይ እቶት ቁጽሪ ቀረጽ መንነት፦ DE 122276373
ናይ ውክልና መሰል ዘለዎ፦ ዶ/ር Ernst Dieter Rossmann MdB፣ ሓላፊ DVV

ምምካር፣ ተክኒካዊ ኣምር፣ ንድፊ፣ ምዕባለን ሆስቲንግን (ስራሕ ኢንተርነት)፦

Kodehaus
Mintropstraße 10
40215 Düsseldorf

ኣልቦ ግዱድነት

ናይ ኣርትዖት ተሓታትነት ንትሕዝቶ ዝተኣሳሰሩ ወብሳይታት ናይ ካልኦት ወፈይቲ (እንተላይ ኣብኡ ዝተተከሉ ሊንክታት ናይ ሳልሳይ ኣካላት)፣ ብሕልፊ ተሓታትነት ንምኽባር ሕጋጋት ምክልኻል መንእሰያት ከምኡ’ውን ሕጋጋት መሰል ግሊ፣ ብዝኾነ መዳይ እቲ ዝምልከት ወፋዪ እዩ ዝስከም።

ሓፈሻውያን ኩነታት ንግድ

ሓፈሻውያን ወቕትታትናን ኩነታትናን (AGB) ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም።

ሓበሬታ መሰል ቅዳሕ

ዝኾኑ ኣብ ወብሳይታትና ዝተጠቐሙ ስእልታትን ኣርማታትን ጽሑፋትን ወዘተ፡ ኣብ ትሕቲ መሰል ቅዳሕ ናይ ማሕበር ፎልክስሆኽሹለ ጀርመን ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካላት እዩ ዘሎ። ቀጺሎም ክዝውተሩ ኣይፍቐድን፣ ጥራይ ጨንፈር ማርከቲንግ/ ስራሕ ወግዒ እንድሕር ኣፍቂዱ ይከኣል እዩ።