Einstieg Deutsch

Aplikacija za učenje jezika

Aplikacija za učenje jezika „Nemački za početnike“ Vam obezbeđuje vežbe koje će Vam pomoći na početku učenja jezika. One polaze od osnovnih i neposrednih potreba za ovladavanje jezikom i imaju za cilj brzo dostizanje osnovne sposobnosti govora na nemačkom jeziku. Već nakon kraćeg vremena ćete imati pri ruci najvažnije reči i fraze i moći ćete da varirate naučene uzorke rečenica.

Aplikacija za učenje „Nemački za početnike“ je

  • besplatna
  • kompletno prevedena na deset jezika (arapski, dari, engleski, farsi, francuski, kurmandži, paštu, tigrinja, turski, urdu)
  • podeljen na 15 tema, kao što su „Poseta lekaru“, „Javne službe“ ili „Kupovina“; tako se nudi mogućnost da direktno „uđete“ u svakodnevnu situaciju, upravo prema Vašim ličnim potrebama
  • može da se koristi onlajn

Elementi aplikacije

  • kratke informacije i saveti vezani za temu
  • prezentacije slajdova sa audio tekstovima na nemačkom jeziku i titlovima na više jezika
  • veliki broj formata vežbanja za uvežbavanje sposobnosti slušanja, govorenja i čitanja
  • višejezični rečnik i rečnik fraza
  • višejezična pomoć za učenje reči
  • edukativne igre (trenutno u razvoju)

Ovde možete besplatno da preuzmete

Verziju za iOS

Verziju za Android