Të mësuarit

Mësimi i gjermanishtes

TË MËSUARIT

“A1-Deutschkurs” online

Mësoni pa pagesë gjermanishten deri në nivelin A1, madje pa internet dhe në “Smartphone”. Do të keni ndërkohë ndihmën e një tutori.

Ich will Deutsch lernen
Të mësuarit

Ich will Deutsch lernen

Me portalin mësirmor falas „ich-will-deutsch-lernen.de“, në mënyrë individuarle mund të mësoni dhe ushtroni gjarmanisht në nivelet A1 deri B1.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
Të mësuarit

Einstieg Deutsch – App për mësimin e gjuhës

Aplikacioni falas i mësimit të gjuhës «Einstieg Deutsch» ju ofron ushtrime të larmishme në lidhje me mbështetjen fillestare gjuhësore.