Të mësuarit

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Të mësuarit

Mësimi i gjermanishtes

Ofertat E-Learning dhe Blended-Learning për të mësuar gjermanisht.

© Nola Bunke
Të mësuarit

Arsimi fillor

Ofertat E-Learning dhe Blended-Learning në fushën e shkrimit leximit, mbylljen e shkollës dhe arsimin ekonomik bazë.

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Të mësuarit

Shërbime ekstra

مزيد من العروض والأنشطة في مجال تعلم الألمانية والتعليم الأساسي.