Impressum

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
Obere Wilhelmstr. 32
53225 Bonn
+49 0228 97569-0
info(at)dvv-vhs.de

Gjykata e Shkallës së Parë e Rrethit Bonn
Numri i regjistrit të shoqatës 3120
Gjykata kompetente Bonn
Numri i identifikimit të tatimit mbi vlerën e shtuar: DE 122276373
Përfaqësues i autorizuar: Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB, Presidenti i DVV-së

Konsulencë, koncepti teknik, dizajni, zhvillimi dhe hostimi.

Kodehaus
Mintropstraße 10
40215 Düsseldorf

Lirimi nga përgjegjësia

Përgjegjësinë për përmbajtjen e faqeve ueb të lidhura të ofruesve të tjerë (përfshirë lidhjet e përcaktuara atje me palë të treta), në veçanti përgjegjësinë për respektimin e të drejtës së mbrojtjes së të miturve dhe të dhënave e mban, në çdo aspekt, ofruesi përkatës.

Kushtet e përgjithshme të biznesit

Kushtet e përgjithshme i gjeni këtu.

Shënim për të drejtën e autorit

Të gjitha figurat, fotot, logot, tekstet, etj., të përdorura në sajtet tona janë objekt i së drejtës së autorit të «Deutsche Volkshochschul Verband»(Shoqata Gjermane e Arsimimit për të Rriturit) ose të palëve të treta. Ato nuk duhet të përdoren më tej, përveçse me miratimin e Departamentin e Marketingut/Marrëdhënieve me Publikun.