Të mësuarit

Ich will Deutsch lernen

Me portalin mësirmor falas „ich-will-deutsch-lernen.de“, në mënyrë individuarle mund të mësoni dhe ushtroni gjarmanisht në nivelet A1 deri B1.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
Të mësuarit

Einstieg Deutsch – App për mësimin e gjuhës

Aplikacioni falas për refugjatë është përkthyer plotësisht në 10 gjuhë. Ai i shoqëron të porsaardhurit në shumë situata të jetës.

© DVV
Të mësuarit

Ich will lernen

„ich-will-lernen.de“ është portali më i madh i hapur i Gjermanisë. Ai ofron më shumë se 31000 ushtrime për të mësuar shkrim dhe këndim dhe për arsimimin fillestar, për t’u përgatirur për përfundimin e shkollës, si dhe për armimin fillestar në ekonomi.

© Jennifer Zumbusch
Të mësuarit

Heimat-Rezepte

Më shkruaj çfarë ha: një blog i hapur gatimi në lidhje me temën «atdheu». heimat-rezepte.de është një libër i hapur gatimi online

TË MËSUARIT

“A1-Deutschkurs” online

Mësoni pa pagesë gjermanishten deri në nivelin A1, madje pa internet dhe në “Smartphone”. Do të keni ndërkohë ndihmën e një tutori.

© DVV
Të mësuarit

ich-will-deutsch-lernen.de

Me portalin mësirmor falas „ich-will-deutsch-lernen.de“, në mënyrë individuarle mund të mësoni dhe ushtroni gjarmanisht në nivelet A1 deri B1.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
Të mësuarit

Einstieg Deutsch: App për mësimin e gjuhës

Aplikacioni falas i mësimit të gjuhës «Einstieg Deutsch» ju ofron ushtrime të larmishme në lidhje me mbështetjen fillestare gjuhësore.