Ich will lernen

DVV xarunta barashada

“ich-will-lernen.de” Waa xarunta waxbarasho oo furan ee ugu balaaran Germany. Waxay bixiisaa wax kabadan 31,000 layli, lagasoo bilaabo barashada alifbeetada iyo waxbarashada aasaasiga ah ilaa udiyaarinta imtixaanaadka iskuulka ee ugu danbeeya iyo waxbarashada aasaasiga ah ee dhaqaalaha.
Ich will lernen
Ich will lernen: Leben und Geld
Ich will lernen: Mathematik
Ich will lernen: Englisch
Ich will lernen: Deutsch
Ich will lernen: Rechnen
Si iskaa ah ayaad ubarankartaa adoo isticmaalaaya xarinta waxbarashada ee DVV
  • Baro oo kucelceli qorista, aqrinta, iyo xisaabta
  • Udiyaar garoow imtixaanada ugu danbeeya (oo ah German, xisaabaad, iyo English)
  • Kobcinta xirfadahaaga ee haynta lacagta maalinkasta

“ich-will-lernen.de” aagaga nasashada waxay bixisaa ciyaaro, barashada qoraalada, si lamida wararka hada taagan iyo kuwo kale oo badan.

Faaiidooyinka xarunta waxbarashada

Waxaad iskaga diiwaan galinkartaa arday ahaan xarunta barashada si buuxda si wayn oo bilaash ah. Si iskaa ah ayaad ubarankartaa adoo guriga jooga adoo galaaya xarunta koorsaduna ay kujirto — tusaale ahaan ee machadka bulshada.
Waxaad doorankartaa meesha aad waxkubaranaysid, waqtiyada barashada, iyo goobta waxbarasho.
Tijaabo online ah oo boosaynta waxay hubinaysaa inaad barato heerka saxda ah bilowgaba.
Macalimiinta online ka wax kubara waxay kaataageerayaan safarkaaga aad kugaarayso aqrin wanaagsan, qoris iyo xisaabta, iyo imtixaanka iskuulka lagu dhamaynaayo.

Halkaan dhagsii si aad ugasho xarunta waxbarashada