Barashada

Waxbarashada aasaasiga ah

Ich will lernen
Barashada

Ich will lernen

ich-will-lernen.de waa shabakada waxbarashada furan ee ugu weyn Jarmalka, oo bixisa in ka badan 31,000 layliyada ee ujeedooyinkooda yahay ka bilow wax qorista iyo waxbarashada aasaasiga ah, ilaa iyo diyaar garoobo imtixaanka dugsiga-looga baxo iyo helida fahamka aasaasiga ah ee dhaqaalaha.