Barashada

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Barashada

Barashada Germanka

Barashada online ka ah ee dookhyada iskujirka ah ee barashada luuqada Germanka.

© Nola Bunke
Barashada

Waxbarashada aasaasiga ah

Barashada online ka ah ee dookhyada iskujirka ah fee qorida, aqrinta, udiyaargaroow imtixaanka nihaaiga ah ee iskuulka iyo waxbarashada aasaasiga ah ee dhaqaalaha.

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Barashada

Dheeraadyo

Dookhyo iyo adeegyo dheeri ah ee barashada luuqada Germanka iyo waxbarashada aasaasiga ah.