زده کړه

جرمني زده کول

Ich will Deutsch lernen

په وړیا تعلیمي پورتال “ich-will-deutsch-lernen.de” کې تاسو په پوره انفرادي ډول الماني ژبه د A1 درجې نه تر B1 درجې پورې زده کولی او تمرینولی شئ.

Einstieg Deutsch - د ژبې د زده کړې ایپ

د ژبې د زده کولو وړیا ایپ ”الماني پيلول“ د ژبې د ابتدايي زده کړې لپاره بېلابېل تمرینونه وړاندې کوي.

© DVV

A1-Deutschkurs آنلاین

آلماني د A1 سطحه کې په وړیا ډول، آفلاین او په ځیرک تلیفون کې زده کړئ. د یوه ښوونکي لخوا ستاسې ملاتړ کیږي.

© DVV
انتخاب 1: ابتدایي لیول

A1-Deutschkurs آنلاین

آلماني د A1 سطحه کې په وړیا ډول، آفلاین او په ځیرک تلیفون کې زده کړئ. د یوه ښوونکي لخوا ستاسې ملاتړ کیږي.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
انتخاب 2: ابتدایي لیول

د ټول ورځني وضعیتونو لپاره د ژبې مرسته

د ژبې وړیا «Einstieg Deutsch» ایپ د ژبې د ابتدایي مرستې لپاره ګڼ شمیر مشقونه وړاندې کوي.

کلمې یا جملې زده کړئ

موضوع انتخاب کړئ

ژبه انتخاب کړئ

Ich will Deutsch lernen
انتخاب 3: پرمختللی لیول

Ich will Deutsch lernen

د زده کړې وړیا پورټل «ich-will-deutsch-lernen.de» تاسو جوګه کوي چې د خپلې جرمني زده کړې پروګرام برابر کړئ او له A1 لیولو څخه نیولې تر B1 لیولو پورې مشقونه وکړئ.

مرسته

که تاسو په زده کړه کې د ستونزې سره مخ شئ، د لارښوونې فلمونه د زده کړې په پورټل کې په هر پړاو کې تاسو ته مرسته وړاندې کوي.

ویب سوپ

تاسو کولای شئ چې د یونان د Tsantidis کورنۍ، د ترکیې د کیسوک څښتن Emre او د ډنمارک د Inga څخه جرمني زده کړئ.

پروګرام

دا مشقونه د تختې د ګیمونو په څیر برابر شوې وي. تاسو د زده کړې ټاکل شوي لار تعقیبولی شئ یا خپل مشقونه انتخابولی شئ.