زده کړه

الماني زده کول

زده کړه

A1-Deutschkurs آنلاین

آلماني د A1 سطحه کې په وړیا ډول، آفلاین او په ځیرک تلیفون کې زده کړئ. د یوه ښوونکي لخوا ستاسې ملاتړ کیږي.

Ich will Deutsch lernen
زده کړه

Ich will Deutsch lernen

په وړیا تعلیمي پورتال "ich-will-deutsch-lernen.de" کې تاسو په پوره انفرادي ډول الماني ژبه د A1 درجې نه تر B1 درجې پورې زده کولی او تمرینولی شئ.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
زده کړه

Einstieg Deutsch - د ژبې د زده کړې ایپ

د ژبې د زده کولو وړیا ایپ "الماني پيلول" د ژبې د ابتدايي زده کړې لپاره بېلابېل تمرینونه وړاندې کوي.