زده کړه

Ich will Deutsch lernen

په وړیا تعلیمي پورتال ``ich-will-deutsch-lernen.de`` کې تاسو په پوره انفرادي ډول الماني ژبه د A1 درجې نه تر B1 درجې پورې زده کولی او تمرینولی شئ.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
زده کړه

Einstieg Deutsch - د ژبې د زده کړې ایپ

پناه غوښتونکو لپاره دا وړیا ایپ په 10 ژبو کې په بشپړه توګه ژباړل شوی دی. دا نوي رارسېدلي کسان د ژوند په ډېرو اړخونو کې بلدوي او همکاري ورسره کوي.

© DVV
زده کړه

Ich will lernen

``ich-will-lernen.de`` د المان تر ټولو ستر ازاد تعلیمي پورتال دی. دا د لیک لوست او اساسي زده کړې، ښوونځي څخه د فراغت د تیارۍ او همداراز د اقتصاد د زده کړو لپاره له 31.000 تمرینونه وړاندې کوي.

© Jennifer Zumbusch
زده کړه

Heimat-Rezepte

ته چې څه خورې د هغې په اړه راته ولیکه: د وطن د خوراکونو په موضوع یو د پخلي شریک بلاګ. heimat-rezepte.de یو د پخلي آنلاین بلاګ دی.

زده کړه

A1-Deutschkurs آنلاین

آلماني د A1 سطحه کې په وړیا ډول، آفلاین او په ځیرک تلیفون کې زده کړئ. د یوه ښوونکي لخوا ستاسې ملاتړ کیږي.

© DVV
زده کړه

ich-will-deutsch-lernen.de

په وړیا تعلیمي پورتال "ich-will-deutsch-lernen.de" کې تاسو په پوره انفرادي ډول الماني ژبه د A1 درجې نه تر B1 درجې پورې زده کولی او تمرینولی شئ.

Einstieg Deutsch: Die Sprachlern-App
زده کړه

Einstieg Deutsch - د ژبې د زده کړې ایپ

د ژبې د زده کولو وړیا ایپ "الماني پيلول" د ژبې د ابتدايي زده کړې لپاره بېلابېل تمرینونه وړاندې کوي.