Ich will lernen

Deriyê hînbûna DVV

«ich-will-lernen.de» deriyê herî mezin ê hînbûna zimanê almanî Di deriyî da ji 31000`î pirtir hînkariyên fêrbûn û perwerdeya seretayî, amadebûna bo dibistanê û perwerdeya bingeha aboriyê tên pêşkêşkirin.
Ich will lernen
Ich will lernen: Leben und Geld
Ich will lernen: Mathematik
Ich will lernen: Englisch
Ich will lernen: Deutsch
Ich will lernen: Rechnen
Di deriyê DVV da hûn dikarin
  • Hînkariya nivîsînê, xwendinê û bîrkariyê bikin û fêr bibin
  • Xwe bo wergirtina bawernameya dawiya xwendina navgîn amade bikin (li dersên almanî, bîrkarî û înglîsî)
  • Agahiyên xwe li bara çawaniya birêvebiriyê ûbikaranîna dirêv li jiyana rojane zêde bikin

Li beşa sergermiyê ich-will-lernen.de lîstikên hînbûnê, nivîsên bo xwendinê herwiha nûçeyên dawîn û gellek tiştên din tên pêşkêşkirin

Serpişkî û mifayên deriyê hînbûnê

Hûn dikarin bi awayekî tam belaş û bê nav li deriyê hînbûnê navnivîsiyê bikin. Hûn dikarin li malê bixwe hîn bibin yan carekê deriyê hevrê bi kar bînin – wek mînak li Volkshochschule
Hûn dikarin cihê hînbûnê, dema hînbûn û leza hînbûnê li gorî xwestek û jeza xwe çêbikin.
Azmûneke derecedar yan diyarkirina astê ya online me ewle dike hînbûn hema destpêkê li asta durist pêk were.
Mamosteyên online dê li bara rêya ferdî bo xwendin, nivîsîn û bîrkariyê herwiha kutabûna dersê piştevaniyê bidin we

Hûn dikarin ji vir va bikevin nava deriyê hînbûnê