Hînbûn

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Hînbûn

Hînbûna almanî

Pêşniyarên perwerdehiya elektronîkî û hevedudanî (têkelkirî) jibo hêvosîna zimanê almanî.

© Nola Bunke
Hînbûn

Hînkirina bingehîn

Pêşniyarên perwerdehiya elektronîkî û hevedudanî (têkelkirî) li warê nivîsîn, xwendin, qetandina xwendinê û hînbûna bingehên aboriyê.

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Hînbûn

Îmkanên taybet

Pêşniyar û karên din li warê hêvosîna zimanê almanî û perwerdehiya bingehîn.