Heimat-Rezepte

«heimat-rezepte.de» یک کتاب آشپزی اینترنتی است که به صورت تعاملی می‌باشد. برای کسانی طراحی شده است که نمی‌توانند خوب بخوانند یا بنویسند.
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
این کتاب در مورد موضوعات مربوط به میهن شماست. میهن برای ما چه معنی‌ای دارد؟ بدون شک جایی است که ما در آنجا به دنیا آمده‌ایم. پدر و مارد، خواهر و برارد. میهن همچنین منظره، فستیوال یا تجربه خاصی است که ما به یاد می‌آوریم. و غذاهایی است که ما از کودکی با آنها آشنا هستیم.

از خودتان بگویید

«heimat-rezepte.de» با فراهم کردن امکان نوشتن متن‌های کوتاه در اینترنت موضوعهای غذا و میهن را با هم ترکیب می‌کند. در مورد کدام غذا پیش خودتان می‌گویید: «این من را یاد خانه می‌اندازد»؟ لطفا دستور تهیه آن غذا را برای ما بفرستید! و چند جمله در مورد میهن و خانه خود بنویسید: من اهل کجا هستم؟ خانه برای ما چه معنی‌ای دارد؟ آنجا چه چیزهایی را تجربه کرده‌ام؟ بنابراین، می‌توانید اندکی از تجربه‌های میهن و خانه خود با ما به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید نظرتان را بنویسید و در مورد همه دستورهای تهیه غذا سؤال بپرسید. به ما بپیوندید، بسیار خوشحال می‌شویم که با دستورهای تهیه غذای شما آشنا بشویم و داستانهای شما را بشنویم. گروه نویسندگان و ویراستاران خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند.

برای مشاهده کتاب آشپزی اینجا کلیک کنید.