Εκμάθηση

Βασική εκπαίδευση

Ich will lernen
Εκμάθηση

Ich will lernen

Το «ich-will-lernen.de» είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή εκπαιδευτική πύλη της Γερμανίας. Προσφέρει περισσότερες από 31.000 ασκήσεις για αλφαβητισμό και βασική εκπαίδευση, για την προετοιμασία για το απολυτήριο του σχολείου καθώς και για οικονομική βασική εκπαίδευση.