Εκμάθηση

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Εκμάθηση

Μαθαίνω Γερμανικά

Προσφερόμενο υλικό E-Learning (εκμάθηση μέσω διαδικτύου) και Blended-Learning (συνδυασμός εκμάθησης μέσω διαδικτύου και εκμάθησης με φυσική παρουσία) για εκμάθηση Γερμανικών.

© Nola Bunke
Εκμάθηση

Βασική εκπαίδευση

Προσφερόμενο υλικό E-Learning (εκμάθηση μέσω διαδικτύου) και Blended-Learning (συνδυασμός εκμάθησης μέσω διαδικτύου και εκμάθησης με φυσική παρουσία) στις κατηγορίες γραφή, ανάγνωση, απολυτήριο σχολείου και οικονομική βασική εκπαίδευση.

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
Εκμάθηση

Πρόσθετα

Περαιτέρω προσφερόμενο υλικό και δράσεις στον τομέα Εκμάθηση Γερμανικών και Βασική εκπαίδευση.