Ich will lernen

Електронният портал за обучение на DVV

„ich-will-lernen.de“ е най-големият отворен портал за обучение в Германия. Той предлага повече от 31 000 упражнения за ограмотяване и получаване на начално образование, за подготовка за завършване на училище, както и за придобиване на основно икономическо образование.
Ich will lernen
Ich will lernen: Leben und Geld
Ich will lernen: Mathematik
Ich will lernen: Englisch
Ich will lernen: Deutsch
Ich will lernen: Rechnen
В портала за обучение на DVV можете самостоятелно
  • да се учите и упражнявате да пишете, четете и смятате
  • да се подготвите за завършване на средно образование (по предметите немски език, математика, английски език)
  • да разширите познанията си относно това, как да боравите с пари в ежедневието

В развлекателната си платформа „ich-will-lernen.de“ предлага учебни игри, текстове за четене, актуални новини, както и много други възможности.

Предимства на портала за обучение

Като обучаващ се Вие можете да се регистрирате в електронния портал за обучение напълно анонимно и, разбира се, безплатно. Можете да учите самостоятелно вкъщи или да използвате портала в допълнение към записан от Вас курс – например към даден център за обучение за възрастни (Volkshochschule).
Мястото, времето и темпът на обучение могат да се организират според Вашите желания.
Встъпителният онлайн тест ще Ви гарантира, че още от самото начало ще започнете от подходящото за Вас ниво на обучение.
Онлайн учителите ще Ви подкрепят по Вашия индивидуален път за усвояване на четенето, писането и смятането, както и за да завършите училище.

Оттук можете да влезете в портала за обучение