Учене

Основно образование

Ich will lernen
Учене

Ich will lernen

„ich-will-lernen.de“ е най-големият отворен учебен портал в Германия. Той предлага повече от 31 000 упражнения за ограмотяване и основно образование, за подготовка за завършване на училище, както и за икономическо базово обучение.